• No products in the cart.
TOP

Disclaimer

De Trenddag is onderdeel van Afdeling M.. Afdeling M. streeft naar actuele en correcte informatie op op haar website; desondanks staat Afdeling M. niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is Afdeling M. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, documenten of inhoud van sites waarnaar verwezen wordt. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Afdeling M. zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toesteming van Afdeling M. worden gebruikt op welke wijze dan ook.

Online bannering: betrouwbare resultaten

Afdeling M. maakt voor online bannering gebruik van Google Ad Manager, het adserving platform van Google. Google Ad Manager is wereldwijd marktleider en serveert per maand meer dan 80 miljard advertenties met behulp van meer dan 130 adservers over de hele wereld. Onder de naam DoubleClick is het meer dan 10 jaar geleden opgericht en nu onderdeel van Google. De meetmethode van Google Ad Manager is geaudit door PriceWaterhouseCoopers.

In de adserving infrastructuur van Google Ad Manager wordt voortdurend geïnvesteerd en vinden continu verbeteringen plaats met als doel het meest betrouwbare, stabiele en vertrouwde adserving platform te blijven. Voor meetgegevens uit Google Ad Manager met resultaten van uw online bannering (geplaatst op websites van Afdeling M.) kunt u contact opnemen met info@trenddag.nl

Mogelijke afwijkingen in metingen tussen Google Ad Manager en andere meetsystemen worden veroorzaakt door o.a. afwijkende browserinstellingen van derden. Omdat Afdeling M. gebruik maakt van speciale tags om de meting met betrekking tot uw online bannering correct te laten plaatsvinden, raden wij u aan om voor de analyse van de resultaten van uw banner, de metingen direct vanuit Google Ad Manager te hanteren. Uw accountmanager kan u deze metingen desgevraagd aanleveren en u van advies voorzien.

Sitevoorwaarden

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Afdeling M. is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Afdeling M. en gebruikersvoorwaarden die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Afdeling M. wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Afdeling M. en gebruikersvoorwaarden die op deze site van toepassing zijn.